การลบไฟล์ ในถังขยะ (Trash) บนระบบปฏิบัติการ OS X

สำหรับระบบปฏิบัติการ OS X นั้น เราสามารถเลือกที่จะลบไฟล์ข้อมูลต่างๆ ทันทีเมื่อเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานแล้ว โดยไฟล์ที่ทำการลบไปนั้นจะถูกนำไปพักไว้ในถังขยะอีกที (Trash) เรียกได้ว่าระบบยังไม่ได้ลบไฟล์ข้อมูลนั้นๆ ออกจากเครื่องจริงๆ ไปอย่างใด

วิธีการที่จะลบไฟล์ใน OS X นั้น สามารถทำได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้

คลิกที่ไฟล์ที่ต้องการลบค้างเอาไว้ แล้วลากลงไปทิ้งใน Trash
A1
คลิกขวาที่ไฟล์นั้นๆ แล้วเลือกไปที่ Move to Trash
A2
คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วเลือกคำสั่ง File > Move to Trash
A3
กดปุ่ม Command บนคีย์บอร์ดค้างเอาไว้ แล้วตามด้วยปุ่ม Delete

Facebook Comments