คอมพ์แรง… แค่จัดระเบียบฮาร์ดดิสก์ด้วย Ultimate Defrag4

โปรแกรม Ultimate Defrag4 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเรียงข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสก์ให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้คอมพิวเตอร์อ่านไฟล์หรือเรียกใช้โปรแกรมได้เร็วขึ้นกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพ เปรียบเหมือนมีโต๊ะทำงานอยู่โต๊ะหนึ่ง มีหนังสือ ปากกา เครื่องเขียนวางอยู่เต็มโต๊ะ หากเราไม่จัดให้เป็นระเบียบ ก็ยากต่อการหยิบมาใช้ แต่หากเราจัดเป็นหมวดหมู่ก็ง่ายต่อการหยิบมาใช้ และไม่ต้องเสียเวลามาค้นหามากมาย ซึ่งในทำนองเดียวกัน หากเรารู้จักการจัดระเบียบข้อมูลฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระเบียบ การเรียกใช้โปรแกรม และการเปิดไฟล์ก็จะไวขึ้นเช่นเดียวกัน

1. สามารถโหลดโปรแกรมตัวทดลองมาใช้ได้จากเว็บไซต์ www.disktrix.com/try1.php
2. เปิดโปรแกรม Ultimate Defrag4 ขึ้นมา
3. เลือก Drive ที่ต้องการจัดเรียงข้องมูล ถ้าต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น ควรเลือก Drive C
4. เลือก CONSOLIDATE (รวบรวมข้อมูล)
5. คลิก Start
Pic2
โปรแกรมจะทำการจัดการรวบรวมข้อมูล
Pic3
เมื่อเสร็จแล้วจะเป็นดังภาพ
Pic4
ทั้งนี้การที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ไวและมีประสิทธิภาพนั้นมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทางฮาร์ดแวร์ คือการเพิ่มแรม หรือซีพียู และวิธีการทางซอฟต์แวร์ซึ่งใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิธีนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประโยชน์ต่อคนใช้คอมพิวเตอร์ทุกท่าน

Facebook Comments