จาก “หลัก” กลายเป็น “แถว”

1. ขั้นแรกให้สร้างข้อมูลดังรูป จากนั้นให้คลิกเลือกไฮไลต์ข้อมูลทั้งสองหลัก แล้วก๊อบปี้ข้อมูลขึ้นมาก่อน โดยคลิกขาว Copy จากนั้นเลื่อนไปยังตำแหน่งเซลล์ว่างที่ต้องการจัดเรียงข้อมูลเป็นแถว แล้วคลิกขวาบนเซลล์ว่าง
OBKIT1
2. เลือกคำสั่ง Paste Special ให้ติ๊กเลือกเช็กบ๊อกซ์หน้ารายการ Transpose แล้วคลิกปุ่ม OK
OBKIT2
3. ข้อมูลที่ก๊อบปี้มาในรูปของหลักจะถูกจัดเรียงใหม่ในลักษณะเป็นแถวเรียบร้อย สวยงามตามลำดับ (ใช้ได้ตั้งแต่ Office 2000 เป็นต้นไปเลยนะครับ)
OBKIT3

Facebook Comments