ตั้งนาฬิกา… เปรียบเทียบเวลาไทยกับต่างประเทศ

ในวินโดวส์นั้นเราสามารถที่จะทำการตั้งนาฬิกาเพื่อเปรียบเทียบเวลาของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ได้ ซึ่งจะทำให้เราทราบว่าเวลาของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันเท่าใด ซึ่งสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ครับ
1. คลิกเมนู Start >> Control Panel คลิกเลือก Date and Time คลิกแถบ Additional Clocks
2. คลิกเลือก Show this clock คลิกเลือกชื่อเมืองแรกที่ต้องการเปรียบเทียบเวลา แล้วกำหนดชื่อนาฬิกา
3. คลิกเลือก Show this clock คลิกเลือกชื่อเมืองที่สองที่ต้องการเปรียบเทียบเวลา แล้วกำหนดชื่อนาฬิกา
4. คลิกปุ่ม OK เพียงเท่านี้เราก็สามารถทราบเวลาของแต่ละประเทศได้แล้วครับ
teera1

teera2

Facebook Comments