ปิด–เปิดการโชว์ Charms Bar ใน Windows 8

ใน Windows 8 ในขณะที่เราใช้งานอยู่ เช่น เราใช้อินเตอร์เน็ตซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนย้ายเมาส์ไม่จุดต่างๆ ที่หน้าจอ อย่างเช่นเราจะสกอลล์หน้าเพจซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งมุมขวาด้านล่างของจอ ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ Charms Bar โชว์เมนูออกมาเป็นสีจางๆ บดบังการโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่ ทั้งๆ ที่เราไม่ต้องการให้โชว์ออกมา
ถ้าเราต้องการปิดการโชว์ของ Charms Bars ในลักษณะนี้ก็สามารถทำได้โดยการแก้ไข Registry สักเล็กน้อย (วิธีนี้ไม่ใช่เป็นการปิด Charms Bar แบบถาวรนะครับ Charms Bar ยังใช้ได้ปกติ เพียงแต่ไม่ให้โชว์ออกมาในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น)

ยกเลิกการโชว์ของ Charms Bar: ให้พิมพ์ Script ด้านล่างไปปะที่ Notepad แล้วเซฟเป็นชื่อ Disable_Charms_Bar.reg เก็บไว้ที่หน้าเดสก์ทอป เวลาใช้ก็ดับเบิลที่ไฟล์นี้ ตอบ Yes และ OK (ไฟล์นี้เมื่อใช้งานแล้วสามารถลบทิ้งได้)

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\EdgeUI]
“DisableCharmsHint”=dword:00000001

เปิดการโชว์ของ Charms Bar: จะทำกลับให้เมื่อเดิมก็ทำลักษณะเดียวกันแบบที่ยกเลิกการโชว์
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\EdgeUI]
“DisableCharmsHint”=-
Jitrapon02

Facebook Comments