มาตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณรองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7 ได้ดีแค่ไหน

หลังจากที่คอมพิวเตอร์ของคุณได้ทำการติดตั้งวินโดวส์ลงไปในเครื่องเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าฮาร์ดแวร์ของเครื่องรองรับการใช้งานวินโดวส์ได้ดีเพียงใด โดยมีวิธีตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับ

คลิกเมนู Start -> Control Panel คลิกเลือก Performance Information and Tool ก็จะมีคะแนนขีดความสามารถในการใช้งานวินโดวส์ปรากฏขึ้นมา ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าคะแนนขีดความสามารถของฮาร์ดแวร์ที่จะสามารถรองรับการใช้งานวินโดวส์ได้ต่ำกว่า 2.0 เครื่องก็จะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ โดยจะไม่สามารถแสดงผลแบบ Aero ได้
teera1

Facebook Comments