รู้จักทหารของประชน ผ่านแอพฯ Smart Thai Army

“สวัสดีครับท่านผู้อ่าน COMTODAY วันนี้ผมขอนำเสนอผลงานของศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร โดยทีมงานของผมเป็นผู้พัฒนาขึ้นมานะครับพี่น้อง ผมแค่อยากจะบอกว่า กองทัพบกมีศักยภาพที่จะพัฒนาแอพพลิเคชัน และเราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อประชาชนนะครับ”

จุดเริ่มต้นของแอพฯ Smart Thai Army เกิดขึ้นจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพบก ดำเนินการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหารไปยังกำลังพลทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดทัศนคติและความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
แต่เนื่องจากช่องทางต่างๆ ที่เคยมานั้นยังไม่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และครอบคลุมทั่วถึง ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (ศทท.) จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมด้านเสนาสนเทศ และด้านประชาสนเทศ บนอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้กำลังพลและประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็วทันเวลา และครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกมุมโลก โดยในชั้นต้น ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (ศทท.) จะพัฒนาโปรแกรม Smart Thai Army บนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งกำลังพลและประชาชนทั่วไปจะสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานได้จาก Google Play ซึ่งโปรแกรม Smart Thai Army จะประกอบด้วย หมวดข่าวสารกองทัพบก, หมวดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยในกองทัพบก, หมวดสิทธิกำลังพลของทหาร, หมวดองค์ความรู้ของกองทัพบก, หมวดเสนาสนเทศ, หมวดแหล่งท่องเที่ยวในกองทัพบก เป็นต้น และจะขยายหมวดข่าวสารประเภทอื่นๆ ตามความต้องการต่อไป

ติดตั้ง Smart Thai Army
พี่น้องที่ประสงค์จะเข้าใช้งานสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android โดยสามารถดาวน์โหลด Smart Thai Army ผ่าน Google Play โดยดำเนินการตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. ใช้อุปกรณ์มือถือเปิดโปรแกรม Google Play
483_A1

483_a2
2. ค้นหาคำว่า Smart Thai Army จะปรากฏไอคอน สัญลักษณ์กองทัพบก
483_a3

483_a4
3. ดำเนินการดาวน์โหลด Smart Thai Army มาติดตั้งใช้งานบนอุปกรณ์ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏไอคอนสัญลักษณ์กองทัพบกบนอุปกรณ์มือถือ
483_a5

483_a6
4. คลิกเข้าใช้งานโปรแกรม Smart Thai Army โดยสามารถเลือกข้อมูลดูทั้งหมด หรือเลือกประเภทหมวดที่ต้องการ จากรายการเมนู จะปรากฏไอคอนข่าวสารต่างๆ ตามประเภทหมวดที่เลือก
483_a7

483_a8
5. คลิกเข้าไปดูข้อมูลข่าวสาร
483_a9

483_a10
สำหรับหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก ระดับกองพล หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์จะนำข้อมูลข่าวสาร หรือภาพกิจกรรมของหน่วยมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยตรง บนโปรแกรม Smart Thai Army เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา สามารถดำเนินการได้โดยติดต่อประสานงานกับ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (ศทท.) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ Back End เพื่อให้หน่วยสามารถนำข้อมูลข่าวสาร หรือภาพกิจกรรมของหน่วยมาบันทึกลงในระบบ Smart Thai Army ด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยเอง ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยตรงบนโปรแกรม Smart Thai Army แบบทันทีทันใดตามความต้องการของหน่วย

ในอนาคตอันใกล้นี้ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (ศทท.) กำลังพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการใช้งานในอุปกรณ์มือถือ (Mobile Applications) บน iOS เพื่อรองรับอุปกรณ์มือถือในตระกูล Apple เช่น iPhone, iPad เป็นต้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงการใช้งานของกำลังพลของกองทัพบก และประชาชนโดยทั่วไป ที่ใช้อุปกรณ์มือถือบนระบบปฏิบัติการ iOS ก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้ด้วยนะครับ

พี่มิ้งค์ คอมทูเดย์ “คอลัมน์ Youtip ฉบับนี้อาจดูแปลกตากว่าทุกครั้ง เพราะเป็นบทความจากจ่าสิบเอก ฐานันดร สำราญสุข ซึ่งเป็นแฟนคลับตัวจริงของ COMTODAY และรับราชการที่ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (ศทท.) พี่มิ้งค์เห็นว่ามีประโยชน์ดี และน่าจะทำให้เรารู้จักตัวตนของทหารของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นครับ”

Facebook Comments