ล้วงลูกข้อมูล Facebook โดยไม่ต้อง Login (Facebook Module By Powershell)

ภายใต้ของโลกสีฟ้า ยังมีสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า Facebook Module ซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่เพิ่มความสามารถในการใช้คำสั่งผนวกกับ PowerShell เพื่อให้สามารถเข้าถึงสังคมออนไลน์ ที่มีชื่อเสียงเรียงนามว่า facebook โดย Module ทั้งหมด ถูกสร้างขึ้นโดยนักคิดนักพัฒนาที่มีชื่อว่า “Jon Newmann”

1. ดาวน์โหลด Facebook Module จากลิงก์ http://facebookpsmodule.codeplex.com/
484_1
2. ติดตั้งโปรแกรม โดยดับเบิลคลิกไฟล์ FacebookPSModule Alpha 0.6.4 สำหรับเครื่องที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม .Net Framework ก็จะมีการแจ้งเตือนให้ติดตั้ง
483_a2

483_a3

483_a4

483_a5

483_a6
3. ตั้งค่าระดับความปลอดภัยให้ PowerShell เพื่อให้สามารถรัน Script ได้ โดยให้คลิกขวาที่ PowerShell แล้วเลือก Run as administrator จากนั้นให้ใช้คำสั่ง Set-ExecutionPolicy unrestricted แล้วปิด
483_a7

483_a8
4. ให้ไปที่ Run พิมพ์ Powershell.exe –STA เพราะคำสั่ง New-FBConnection ที่เราจะใช้ต่อไป รันได้แต่ใน STA mode เท่านั้น
483_a9
5. พิมพ์คำสั่ง Import-Module Facebook
483_a10
6. หลังจากที่เรา Import Module แล้ว เราก็จะสามารถเห็นรายการคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการ facebook ได้ โดยใช้คำสั่ง Get-command -Mudule Facebook
484_11
7. จากนั้นให้ใช้คำสั่ง New-FBConnection เพื่อเปิดหน้าต่างในการ Login เข้าใช้งาน
484_12

484_13
8. กรอกข้อมูล Login facebook คลิก Next ไปเรื่อยๆ
484_14

484_15

484_16

484_17
9. เรามาทดสอบคำสั่งกัน
– New-FBFeed -Message “ข้อความ” (โพสต์ Status)
484_18

484_19
– Get-FBfriend (แสดงรายชื่อเพื่อน facebook ทั้งหมด)
484_20
– Get-FBfriend | export-csv “C:\Users\Bird\My Documents\friend.doc” (export รายชื่อเพื่อน เป็นไฟล์ชนิดใดก็ได้แล้วแต่เรากำหนด)
484_21

484_22

เป็นอะไรที่เหลือเชื่อ เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้อง Login ผ่านหน้าเว็บตรงๆ เพื่อเล่น facebook แต่เราใช้คำสั่งจากภายนอก เพื่อ Query ข้อมูลต่างๆ ในการเล่น facebook นั่นเอง

Facebook Comments