อยากส่งไฟล์ไปเก็บที่ไหน… Send To ช่วยได้

ทิปนี้จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์ ตามปกติเวลาคลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ใดๆ จะมีเมนูช่วยเหลืออยู่ตัวหนึ่ง นั่นก็คือเมนู Send To ซึ่งจะเป็นเมนูสำหรับการส่งไฟล์ที่ถูกเลือกไปยังโฟลเดอร์ปลายทางที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งในบางครั้งเราอาจจะมีโฟลเดอร์ปลายทางที่เราได้ใช้งานเป็นประจำนอกเหนือจากที่ระบบปฏิบัติการกำหนดมาให้ เราจะมาทำเทคนิคกำหนดโฟลเดอร์ปลายทางในส่วนนี้ใช้เองครับ
warinya1
1. กำหนดให้เครื่องโชว์ไฟล์ที่ถูกซ่อน ให้แสดงก่อนครับโดยไปที่ My Computer -> Tools -> Folder Options… -> View
* เลือกที่ Show hidden files and folders
* เอาเครื่องหมายถูกหน้า Hide protected operating system files (Recommended) ออก
2. ใช้ My Computer ไปที่แอดเดรสนี้ C:\Documents and Settings\ชื่อ User ที่ใช้งาน\SendTo จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง New > Shortcut แล้วให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราใช้งานบ่อยๆ หรืออาจะเลือกโปรแกรมที่เราต้องทำให้ทำงานด้วยก็ได้ครับ แล้วกดปุ่ม Next ไปเรื่อยๆ จนกระทั้งเจอปุ่ม Finish ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน
warinya2
3. โฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้ก็จะมาอยู่ที่ คำสั่ง Send To แล้วครับ
warinya3
ในขั้นตอนที่ 3 นั้น ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโฟลเดอร์เสมอไป อาจจะเลือกชอร์ตคัตของโปรแกรมต่างๆ มาไว้ที่โฟลเดอร์ SendTo ได้เช่นกัน เช่น เอาชอร์ตคัตของโปรแกรม Photoshop ที่อยู่หน้าจอไปไว้ที่โฟลเดอร์ SentTo ทีนี้เวลาใช้งานจริงนั้น เมื่อเราเห็นไฟล์รูปภาพประเภทต่างๆ ก็สามารถคลิกขวาแล้วเลือก Send To ไปที่ Adobe Photoshop 7.0 ไฟล์รูปภาพเหล่านั้นก็จะมาเปิดที่โปรแกรมโฟโต้ช้อปแล้วครับ
warinya4

Facebook Comments