เปิด M หลายอัน โดยไม่ง้อโปรแกรม

1. เปิดโปรแกรม Windows Registry โดยคลิกที่ Start Menu -> Run แล้วพิมพ์ regedit
2. แล้วเข้าไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE-> SOFTWARE-> Microsoft-> Windows Live>Messenger แล้วคลิกขวาตรง Messenger เลือก new > DWORD Value
3. ให้ตั้งชื่อเป็น MultipleInstances แล้วดับเบิลคลิกไฟล์นั้น ตรงช่อง value data ให้ใส่ 1
4. กด OK แล้วปิดโปรแกรม regedit ได้เลย เสร็จแล้วววว
MM

Facebook Comments