เมื่อ Firefox แปลงกายเป็น IE

หลายท่านอาจจะเคยประสบปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน FireFox เนื่องจาก FireFox ยังไม่ Support พวก ActiveX ทำให้ในบางหน้าเว็บไซต์ไม่อาจใช้งานได้ในบางส่วน เช่น Login เข้าเล่นเกมออนไลน์ หรือบางหน้าเว็บไซต์ IE จะแสดงผลได้ดีกว่า แต่ในเมื่อ Engine ของ IE สามารถแสดงผลได้ดีกว่าเราก็สามารถติดตั้ง Add-ons ของ FireFox ที่ชื่อว่า IE Tab ได้ ซึ่งจะทำให้ FireFox ของเรากลายเป็น IE ดีๆ นี่เอง วิธีการติดตั้ง

1.ไปที่ เมนูบาร์ Tools -> Add-ons
2.คลิกแท็บชื่อ Get Add-ons ในช่อง Search ให้พิมพ์คำว่า IE Tab แล้ว Enter
3.จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้คลิก Install Now
4.จากนั้นคลิกที่ Restart Firefox
ส่วนวิธีใช้งานให้คลิก Tools -> IE Tab Options -> Site Filter -> ใส่ชื่อ URL แล้ว Add เพียงเท่านี้เว็บนั้นๆ ก็จะถูกเปิดขึ้นมาด้วย IE Tab เสมอ หรือง่ายกว่านั้นก็คลิกขวาที่แท็บในหน้าต่างของ Firefox แล้วเลือกเปลี่ยน Engine แสดงผลก็ได้ครับ
Prew01

Facebook Comments