เล่นเว็บ3D ด้วย Google Chrome with 3D 

วิธีก็ง่ายๆ ครับ
1. ดาวน์โหลดความสามารถพิเศษแบบ 3D จาก http://www.google.com/intl/en/landing/chrome/cadie/eula.html คลิก Accept and Install
C1
2. จากนั้นก็ดาวน์โหลดแว่น 3 D ออกมา ด้วยการคลิก Download and print out your 3D glasses. (เป็นไฟล์ .pdf หรือดาวน์โหลดโดยตรงจาก http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.3/enu/AdbeRdr930_en_US.exe หรือ www.comtodayMag.com) จากนั้นก็พิมพ์ใส่กระดาษและตัดแว่นให้เรียบร้อย
C2
3. ใช้ได้เลยครับ
C3

Facebook Comments