เอา Menu Bar ใน Windows Explorer ออกมา

ตามปกติใน Windows 7 จะซ่อนเมนูบาร์เอาไว้ เวลาจะเอาออกมาใช้ จะต้องกดปุ่ม Alt แต่ถ้าอยากให้มันโชว์ตลอดเวลาก็ต้องทำตามนี้เลยครับ
teera1
1. คลิก Start พิมพ์ Folder options กด Enter
2. เลือกแถบ view
3. ติ๊กถูกที่ Always Show Menus แล้วคลิก OK เพียงเท่านี้เราก็จะได้แถบ Menu Bar คืนมาแล้วครับ

Facebook Comments