โกงโปรแกรมให้ใช้ได้นานๆ ด้วย Cracklock

วิธีใช้คือให้เราติดตั้งตามปกติแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมา เลือก Add Program แล้วกดหาตัวโปรแกรม สมมติว่าต้องการยืดอายุโปรแกรม ABC เราก็ไปหาตัวโปรแกรม คือ ABC.exe ในโฟลเดอร์ที่ลงไว้ กด Open จะขึ้นหน้าต่างมา ปรับเวลาตามต้องการ อย่าลืมกด Freeze date and time ด้วยเพื่อให้โปรแกรมหลอกวันเวลาของโปรแกรม ABC (สมมติ) ที่เราต้องการ กด OK เป็นอันเสร็จ เมื่อต้องการเรียกโปรแกรมให้เปิด Cracklock (ลบชอร์คคัตที่หน้าจอทิ้งด้วย) คลิกขวาที่โปรแกรม ABC (สมมติ) คลิกขวาแล้วกด Run…

ถ้าต้องการเพิ่มชอร์ตคัตของโปรแกรมที่โกงแล้วที่หน้าจอให้คลิกขวาแล้วกด Configure… ไปยัง Injection mode แล้วคลิกข้อความสีฟ้าว่า “Click here to create a shortcut on the desktop” จะมีไอคอนของโปรแกรมขึ้นมา โดยจะมีคำว่า “(with Cracklock)” ต่อท้าย “.exe” ตัวอย่าง “ABC.exe (with Cracklock)” โดยไปดาวน์โหลดได้ที่ www.comtodayMag.com หรือ http://william.famille-blum.org/software/cracklock/index.html
Safe3

Facebook Comments