ACM-ICPC World Finals 2015 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับโลก ณ จังหวัดภูเก็ต

วันนี้มีข่าวที่น้องๆสนใจเกี่ยวกับการเชียนโปรแกรมมาฝากครับ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นั้นเอง

(International Collegiate Programming Contest) หรือ ACM-ICPC คือการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับโลกที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งการแข่งขันจะดำเนินงานในภายใต้ ACM การแข่งขันที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมนวัตกรรมในการคิดค้นซอฟ์แวร์ใหม่ๆทั้งยังเป็นการทดสอบความสามารถในการดำเนินงานภายใต้ความกดดันของผู้เข้าแข่งขัน

การแข่งขัน ACM-ICPC ในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน ณ EKATERINBURG ประเทศรัชเซีย แต่ว่าปีหน้าประเทศไทยได้รับเกียรติ์ให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ACM-ICPC World Finala 2015 ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเรื่องที่หน้ายินดีอย่างยิ่ง ทางรายการจะติดตามความคืบหน้ามาฝากกันครับ

acm-icpc-3

Facebook Comments