Amazon ทุ่ม 20 ล้านเหรียญ ขายอาหารสดออนไลน์ในจีน!

ใครๆก็รู้ว่าตลาดในจีนนั้นใหญ่ขนาดไหน เลยไม่น่าแปลกใจที่ Amazon เจ้าพ่อตลาดขายของออนไลน์จะยอมทุ่มเงินกว่า 20 ล้านเหรียญทำตลาดในจีน

รายงานข่าวเปิดเผยว่า Amazon ทุ่มเงินกว่า 20 ล้านเหรียญอุดหนุนเว็บไซต์ขายอาหารสดชื่อดังในจีนอย่าง Yammy77 เพื่อเป็นการปูพื้นเข้าไปทำธุรกิจของ Amazon เอง ตามรายงานกล่าวว่า Yummy77 ขยายมูลค่าทางการตลาดได้กว่า 16 ล้านเหรียญเมือปีที่แล้ว

yummy77-ss-720x515

อย่างไรก็ตาม Amazon เองก็มีการเปิดเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นในจีนเช่นกัน

Facebook Comments