Amazon สอบถาม FAA อนุญาติส่งโดรนทดสอบ

Amazon ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกาในการยกเว้นจากเจ้าหน้าที่ในการทดสอบ Drone เร็วๆ นี้บริษัทจำหน่ายสินค้าออนไลน์นี้ ได้แสดงให้เห็นถึงอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยม ให้บริการในการจัดส่งให้กับผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว เรียกว่า Drone Delivery Service ซึ่งสามารถส่งสินค้าให้ถึงมือภายใน 30 นาที การส่งแบบนี้เรียกว่า Prime Air สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดดิจิตอลได้มากกว่าและลดความเสียเปรียบในด้านเวลาของคู่แข่ง มากกว่าร้านค้าที่จำหน่ายในแบบออนไลน์ดั้งเดิม แต่แผนการของ Amazon ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้

Drone FAA

ลองคิดดูว่า หากวันหนึ่งเรามองเห็น Amazon Prime บนอากาศทั่วไปเหมือนกับมองเห็นยวดยานบนท้องถนนในปัจจุบัน น่าจะส่งผลต่อดีผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างมหาศาล โดยบริษัทขอให้ได้รับการยกเว้นในเรื่องข้ออนุญาต ก็จะสามารถเปิดตัว Drones เหล่านี้ออกทำงานสู่สาธารณชนได้ทันที โดยเคลมว่า Drones ที่มีอยู่ 8-9 รุ่นนั้น สามารถบินได้เร็วกว่า 50 ไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียว ซึ่ง FAA กกำลังทดสอบ Drones ในที่แห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา แต่กำลังถูกวิจารณ์ว่าเป็นการทำงานที่ล่าช้าเกินไป ในการตอบสนองให้ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตในอุตสาหรรมของ Drones แสดงให้เห็นถึงการมองถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทาง Amazon มองเห็น

แน่นอนว่าเหตุความล่าช้าในเรื่องของ Drones นั้น อาจเป็นเพราะการมีกฏระเบียบในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมากกว่าการใช้เป็นของเล่นในยามพักผ่อน โดยที่รัฐบาลอาจกังวลในแง่ของความปลอดภัยในน่านฟ้า เพราะหากได้รับอนุญาตจริง แล้วมี Drones บินว่อนบนท้องฟ้านับหลายร้อย หลายพันตัวจะเกิดอะไรขึ้น นอกจากนี้เมื่อ Drones เริ่มที่จะเข้าสู่การเป็นบริษัท e-Commerce อย่างแท้จริงโดย Amazon คิดว่าจะมีการร่วมลงทุนมากมายเพียงใดก็ไม่อาจทราบได้ จาก Drones เล็กๆ อาจกลายเป็น Big Drones ในไม่ช้า

Facebook Comments