Android Wear App บุก Play Store!!

ดูจะเป็นเทรนกันไปแล้วกับ นาฬิกาอัจฉริยะ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรืออีกชื่อที่เรียกกันว่า Android Wear แต่ถ้ามีแต่นาฬิกาแต่ไม่มีแอพฯที่ใช้งานด้วยได้จะมีประโยชน์อะไร…จริงมั๊ย?

และนี่คือเหล่าบรรดาแอพฯที่ถูกพัฒนาเพื่อให้รองรับกับการทำงานร่วมกับ Android Wear หรือนาฬิกาอัจฉริยะทั้งหลาย (ในอนาคตอาจมีแว่นตา เสื้อผ้า เข็มขัด) ซึ่งประกอบไปด้วยแอพฯดังๆหลายแอพฯด้วยกัน อย่างเช่น Evernote, The Guardian, Fly Delta และ Duolingo เป็นต้น

Screenshot_2014-07-02-18-50-51-576x1024

Screenshot_2014-07-02-18-50-59-576x1024

Screenshot_2014-07-02-18-51-06-576x1024

ตัวอย่างการงานของแอพฯที่รองรับ Android Wear

k3-600x263

Facebook Comments