Apple จ่อปล่อย iOS 7.1.2 ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

รายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่า Apple กำลังอยู่ขั้นตอนการเตรียมการปล่อย iOS 7.1.2 ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

apple-ios7.1.2

iOS 7.1.2 จะเป็นซอฟต์แวร์อัพเดตที่เข้ามาช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของ iMessage หลังพบว่าผู้ใช้ iPhone บางรายที่ยุติการใช้ไปแล้ว และหันไปใช้สมาร์ตโฟนแบรนด์อื่นแทน เมื่อมีผู้ที่ใช้ iPhone ส่งข้อความมายังสมาร์ตโฟนที่ไม่รองรับ iMessage ระบบก็จะเลือกส่งด้วย iMessage แทนที่จะเป็น SMS ทำให้สมาร์ตโฟนแบรนด์อื่นๆ ไม่สามารถรับข้อความได้

อีกหนึ่งปัญหาเป็นเรื่องการเข้ารหัสของอีเมล์ที่ถูกส่งออกไปยังผู้รับ ซึ่งใน iOS 7 ไม่มีการเข้ารหัสเหมือนเช่น iOS 5 นอกจากนี้ iOS 7.1.2 ยังจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเชื่อมต่อ iBeacon อีกด้วย

สำหรับ iOS 7.1.2 มีรายงานว่าจะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถอัพเดตได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

ที่มา Phonearena

Facebook Comments