Campus Tour สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัด Campus Tour ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

interlink

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาจึงจัดให้มีโครงการ Campus Tour ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ก่อตั้งบริษัทฯ ล่าสุดกับ Campus Tour ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

interlink-002

interlink-003

Facebook Comments