COM7 ร่วมเสวนากับ บล.บัวหลวง ในโครงการ ​ The Stock Master Exclusive ช่วง “Disruption Forum… ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ”  

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ร่วมเสวนาให้กับโครงการ The Stock Master Exclusive ช่วง “Disruption Forum… ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

นายสุระ คณิตทวีกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ร่วมเสวนาให้กับโครงการ The Stock Master Exclusive ช่วง “Disruption Forum… ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ในฐานะที่ COM7 เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีกลยุทธ์การบริหารที่เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ณ ห้องเดอะ เรสซิเดนซ์ ชั้น M โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments