แบ่งแยก แต่ไม่แตกแยก (ภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย)

หลายครั้งที่เราพิมพ์ข้อความในเซลล์เดียวกันให้มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ครั้นพอจะเอามาใช้งานจริง กลับรู้สึกว่าควรเอามาแสดงแค่ภาษาใดภาษาหนึ่ง งานนี้ไม่ต้องนั่งลบทีละเซลล์ เพราะมีวิธีง่ายกว่านั้น

กรณีภาษาอังกฤษนำหน้าภาษาไทย

เซลล์ A1 มีคำว่า “COMTODAY คอมทูเดย์”
เซลล์ B1 คีย์สูตรดังนี้ =LEFT(A1,MATCH(“zzz”,MID(A1,ROW(INDIRECT(“1:”&LEN(A1))),1)))
กด Ctrl+Shift+Enter
เซลล์ C1 คีย์สูตร =Substitute(A1,B1,””)
กด Enter

479_CTM1

กรณีภาษาไทยนำหน้าภาษาอังกฤษ

เซลล์ A1 มีคำว่า “คอมทูเดย์ COMTODAY”
B1 คีย์สูตร =LEFT(A1,MIN(SEARCH(CHAR(ROW(INDIRECT(“65:90″))),A1&”abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”)-1))
กด Ctrl+Shift+Enter
เซลล์ C1 คีย์สูตร =Substitute(A1,B1,””)
กด Enter

479_CTM2

Facebook Comments