แปลง MV ให้กลายเป็น MP3 มาฟังให้ชื่นใจ

หลายครั้งที่พอได้ MV เพลงมาแล้ว อยากทำให้กลายเป็นเพลงฟังเฉยๆ ทิปต่อไปนี้จะช่วยให้ MV เพราะๆ กลายเป็น MP3 ที่แสนไพเราะเสนาะหู ในที่นี้ผมใช้โปรแกรม Format Factory (โหลดได้จาก www.comtodayMag.com) จากนั้นก็แตกไฟล์ก่อนแล้วติดตั้ง

เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วไปที่เสียงแล้วคลิกที่ทั้งหมดไปยัง MP3 คลิกที่เพิ่มแฟ้มแล้วลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ตามด้วยปุ่ม “เริ่ม” รอจนแปลงเสร็จ ไฟล์ก็จะไปเก็บอยู่ที่ C:\MyDocumrnt\FFOutput

big

Facebook Comments