วาจาศักดิ์สิทธิ์ (บริการแปลตัวหนังสือเป็นเสียง)

ได้อ่านเกาเหลาทิปเรื่อง “ไม่ต้องอ่านเองให้ปวดตา (แปลงตัวอักษร…เป็นเสียง) ใน Computer.today ฉบับที่ 395 ปักษ์แรกเดือน ธ.ค. 53   ทำให้นึกถึงบริการ “วาจา (VAJA)” ของ NECTEC ซึ่งให้บริการคล้ายกันคือเป็นบริการแปลภาษาจากตัวหนังสือเป็นเสียงบนอินเทอร์เน็ต โดยลักษณะการทำงานคือให้เราพิมพ์ข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเข้าไปใน web จากนั้นบริการ “วาจา” จะแปลงข้อความของเราให้เป็นเสียงโดยเราสามารถ save ออกมาเป็น wav file โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ครับ

เปิดเว็บ www.hlt.nectec.or.th/speech ในหน้าแรกจะเป็น Product น่าสนใจของ NECTEC เช่นเรื่องจราจร จะเห็นว่ามีหลายงานที่น่าสนใจว่างๆ ลองเข้ามาศึกษากันครับ ให้คลิกในหัวข้อ Product ทางซ้ายมือ จากนั้นให้เลือก VAJA ซึ่งจะแสดงข้อมูลทั่วไปของ Product

จากนั้นให้คลิกที่ Online Demo ด้านขวามือ จากนั้นลองใส่ข้อความเป็นประโยคในช่อง Enter some text here จากนั้นกดปุ่ม Submit รอสักครู่จะแสดงปุ่ม Download ให้เราคลิกปุ่มนั้นเพื่อโหลดไฟล์เสียงซึ่งอยู่ในรูปแบบของ wav file ไปฟังได้เลย เสียงที่ได้อาจจะยังไม่ไพเราะหรือเว้นวรรคยังไม่ค่อยดี แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทีเดียวในการประยุกต์ใช้เช่น สร้างสื่อการสอน หรือสร้างหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดครับ

thanit04

Facebook Comments