ซีพีออลล์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เผยทิศทางค้าปลีกสมัยใหม่ในปี 2560

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หลักสูตรปริญญาโท MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดสัมมนาใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่องาน “ทิศทางค้าปลีกสมัยใหม่ 2560 กับยุค Digital Engagement” 

pim-001

โดยได้รับเกียรติจากคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 4 จากซ้าย) ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ ในหัวข้อ “ก้าวทันธุรกิจค้าปลีกไทย ก้าวใหญ่ในยุค Digital” พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  พีไอเอ็ม (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยวิทยากรกิตติมศักดิ์ที่มาร่วมเผยอนาคตการทำการตลาดของไทยบนเส้นทาง Digital Retailing อาทิ คุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท 24Shopping จำกัด, คุณเสาวนีย์ วงษ์สมพิพัฒน์ Head of Digital – Consumer Product Division บริษัท ลอลีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และคุณสรรเสริญ สมัยสุต Chief Commercial Officer บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเร็วๆนี้

Facebook Comments