ง่ายและสะดวกด้วยการสร้างลายเซ็นใน Outlook

1. เปิดโปรแกรม Outlook คลิกเมนู Tools -> Options เลือกแท็บ Mail Format จากนั้นให้เลือก Signature ให้เราทำการสร้าง Profile ใหม่ โดยการกด New

2. จากนั้นให้พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปในช่องตามใจชอบ สามารถ Insert Picture ลงไปได้ในช่องข้อความ เมื่อทำการปรับเสร็จหมดแล้ว ให้เลือก Choose default signature แล้วกำหนดรายละเอียดต่อไปนี้

Email account: E-mail ของผู้ใช้

New message: ให้เราเลือก profile ที่เราสร้างไว้แล้ว ซึ่งจะหมายถึงทุกๆ ครั้งที่เราสร้างอีเมล์ฉบับใหม่มันจะขึ้น Signature  profile นี้ตลอดให้เรา

Replies/forwards: หมายถึงทุกๆ ครั้งที่เรา Reply/Forward mail มันจะขึ้น Signature  profile นี้ตลอดให้เรา

3. เมื่อเสร็จหมดทุกอย่าง ก็ให้กด OK หลังจากนั้นคุณก็ลองสร้างเมล์ใหม่ ก็จะพบกับลายเซ็นเท่ๆ ขึ้นมาให้เลย

signature_3

Facebook Comments