ทำหนังสือเล่มเล็กด้วย Word

หลายหน่วยงานต้องการทำหนังสือเล่มเล็ก ๆ สักเล่ม ประเภทให้เป็นกระดาษขนาด A4 พับครึ่ง แต่ไม่รู้จะใช้โปรแกรมอะไรดี ผมเองก็เคยทำหลายวิธี เช่น ใช้โปรแกรม Publisher ช่วย แต่ก็ไม่ค่อยถนัด หันกลับมาใช้ Word ก็ไม่รู้จะกำหนดขนาดหน้า หรือจัดหน้าเอกสารอย่างไร ให้เวลาพิมพ์ออกมาแล้ว จับคู่กันได้ลงตัวเป๊ะ! ผมจึงขอเสนอทิป ในการจัดทำเอกสารพับครึ่งหน้ากระดาษด้วยโปรแกรม Word (ในที่นี้ใช้ Office 2007 แต่จะใช้เวอร์ชันอื่นก็ได้ครับ)

1. เปิดโปรแกรม Word แล้วเมนู “เค้าโครงหน้ากระดาษ” กำหนดหน้ากระดาษแบบแนวนอน
2. กำหนด “ขนาด” กระดาษ เป็น A4 หรือตามขนาดกระดาษที่จะใช้กับเครื่องพิมพ์
3. กำหนด “ระยะขอบ” โดยเลือกแถบเมนู “ระยะขอบแบบกำหนดเอง”
4. เลือกหน้ากระดาษ แบบ “หลายหน้า”โดยกำหนดให้เป็นแบบ แผ่นพับ แล้วตอบ “ตกลง” เป็นอันเสร็จขั้นตอน หลังจากนั้น ก็จัดระยะขอบตามต้องการ แล้วก็ไปพิมพ์เนื้อหา โดยจะสังเกตเห็นว่าขนาดกระดาษของเราจะใหญ่เพียงครึ่งหนึ่งของ A4 เมื่อพิมพ์เสร็จก็สั่ง Print Out ดู จะเห็นว่าหน้ากระดาษที่ออกมาจะจับคู่ระหว่างหน้าแรกกับหน้าสุดท้าย อย่าลืมนะครับว่ากระดาษปกติมี 2 หน้า เมื่อพับครึ่งแล้วหนึ่งแผ่นจะมี 4 หน้า และจะต้องเพิ่มทีละ 4 หน้าเสมอไป เพราะเหตุผลข้างต้นครับ
W1

Facebook Comments