ด่วน ร่าง พ.ร.บ.คอมฯ ฉบับล่าสุด ผ่านการพิจารณาจาก สนช. แล้ว เตรียมบังคับใช้เร็ว ๆ นี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 59 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ…. หรือ ร่างพ.ร.บ.คอมฯ ฉบับล่าสุด ได้ผ่านการพิจารณาจาก สนช. แล้ว โดยมีผู้โหวตเห็นด้วย 167 คน ไม่เห็นด้วย 0 คน และ งดออกเสียง 5 คน

พ.ร.บ.คอมฯ ฉบับล่าสุด

และแล้ว…. เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 59 เวลาประมาณ 16.00 น. มีรายงานออกมาแล้วว่า  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ…. หรือ ร่าง พ.ร.บ.คอมฯ ฉบับล่าสุด ได้ผ่านการพิจารณาวาระที่ 3 และเตรียมผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ สนช. ในการประชุมประชุมครั้งที่ 81/2559 โดยสมาชิกสนช. จำนวน 172 คน ได้มีผู้โหวตเห็นด้วย 167 คน ไม่เห็นด้วย 0 คน และ งดออกเสียง 5 คน

ในขณะเดียวกัน ทางเว็บไซต์ change.org ก็มีแคมเปญ “หยุด #พรบคอม หยุดกฎหมายล้วงข้อมูลส่วนบุคคล” โดยได้เชิญชวนให้มาร่วมลงชื่อสนับสนุนไม่เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งก็มีผู้ลงชื่อกว่า 3 แสนราย (ณ ปัจจุบันมี 366,849 คนแล้ว) และได้มีการยื่นรายชื่อทั้งหมดไปยังรัฐสภาแล้วด้วย ทว่า..

ส่วนร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ก็มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มฐานความผิดและบทลงโทษให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ มากขึ้น จะได้ให้ความเป็นธรรมและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ แต่กระแสจากหลาย ๆ ฝ่าย ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยหลัก ๆ ที่ทุกคนเกรงคือ พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะทำให้รัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ในระดับลึก จนอาจละเมิดความเป็นส่วนตัวได้ และมีความเสี่ยงที่ทำให้ข้อมูลไม่มีความปลอดภัยด้วย ส่วนความหมายของการบังคับใช้ ก็ถูกมองว่าคลุมเครือดูกว้างจนเกินไป

ที่มา : Thairath

Facebook Comments