เชิญร่วมงานสัมมนา D1 Solution Day 2018 ภายใต้แนวคิด Unleash Innovation with Secure Platform

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา “D1 Solution Day 2018” ภายใต้แนวคิด Unleash Innovation with Secure Platform

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นนำ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ และโซลูชั่นแบบครบวงจรรายใหญ่ของไทย ร่วมกับผู้นำผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นด้าน Network & Security ชั้นนำต่างๆ จากบริษัท Juniper Networks, Netka System, Thales e-Security, i-Sprint, Pulse Secure, และบริษัท Ruckus Wireless จัดงานสัมมนา “D1 Solution Day 2018” ภายใต้แนวคิด Unleash Innovation with Secure Platform

ขอเรียนเชิญผู้บริหารไอที และบุคคลากรทางด้านไอที ในภาคธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ธุรกิจ E-commerce รวมทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ และสัมผัสนวัตกรรมแพลตฟอร์มเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ล่าสุด เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Data Center การขยายตัวของระบบ Cloud Computing และ Mobility ecosystem ไม่ให้หยุดนิ่ง ทำให้มีความต้องการใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มีมากขึ้น การรองรับปริมาณการส่งผ่านข้อมูลที่มากขึ้น จำต้องมีโครงสร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบเครือข่ายสูง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์กลางเครือข่ายได้อย่างแม่นยำจึงจะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึง บริหารจัดการข้อมูลเฉพาะ วิเคราะห์ระบบเครือข่าย สาขา และผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การยืนยันตัวตนทางอิเล็คทรอนิกส์ (Digital Identity Platform) การเข้ารหัสข้อมูลจัดเก็บ (Data Encryption) ก็จะยิ่งช่วยให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้ เสมือนติดอาวุธทางการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และพร้อมรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่าง ISO 27001 และ GDPR เป็นต้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาในวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.30 น. – 17.30 น. ได้ที่ https://goo.gl/9335fB

Facebook Comments