ลบ Invalid ไฟล์ทิ้งให้สิ้นซาก

บางครั้งการลบไฟล์บางไฟล์นั้นมักจะมีข้อความ error ว่า Could not find this item … This is no longer located in ….. ทำให้เราไม่สามารถลบไฟล์นั้นๆ ได้ ให้เราทำอย่างนี้ครับ

1. ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อ DelinvFile (Delete invalid Files and Folders) จาก www.purgeie.com/delinv/dldelinv.htm หรือ www.comtodayMag.com แล้วจัดการติดตั้งให้เรียบร้อย

2. ในโปรแกรม DelinvFile ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการลบ

3. กดที่ปุ่ม Delete File or Folder แล้วตอบตกลงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ

prew1

 

prew2

Facebook Comments