ทิพยประกันชีวิต ร่วมพิธียกช่อฟ้าวิหารพระกัมมัฎฐาน วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  จ.เชียงใหม่

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับธนาคารออมสิน บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างวิหารพระกัมมัฎฐาน วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับธนาคารออมสิน บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างวิหารพระกัมมัฎฐาน วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เพื่อไว้รองรับพุทธศาสนิกชน ที่จะเข้ามาอบรมปฏิบัติกัมมัฎฐาน โดยมีการจัดพิธียกช่อฟ้าเอกของวิหารพระกัมมัฎฐาน ในวันคล้ายวันเกิด 31 ปี 11 พรรษา พระครูปลัดวรกร เขมปญโญ (พระครูบาน้อย เขมปญโญ) เจ้าอาวาส วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562

Facebook Comments