Digital TV vs. Analog

ตอนนี้สิ่งกำลังมาแรงอยู่ในเทรนของบ้านเรา นอกจากการเมืองที่ร้อนระอุแล้ว (อุ๊ปส์!!) ก็ยังมีเรื่องของทีวีดิจิตอล ที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า เจ้าทีวีดิจิตอลเนี่ย มันต่างกับทีวีแบบปกติบังไง? เราเลยมีรูปอธิบายอย่างง่ายๆมาฝากกันน…

p86_number_473-page-001

เห็นแบบนี้แล้วหลายๆคนก็น่าจะมีไอเดียกันแล้วล่ะว่า เจ้าทีวีดิจิตอลเนี่ยมันทำงานยังไง และมีข้อดีแบบไหนกัน

Facebook Comments