ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา Digital Workforce หัวข้อ Digital Skills & Future Jobs

Digital Disruption กำลังเปลี่ยนโลกด้วยความเร็วสูง บางอาชีพเตรียมสูญพันธุ์ ขณะที่อาชีพใหม่ส่วนใหญ่ต้องอาศัยทักษะด้านดิจิทัล…เยาวชนไทยต้องปรับตัวให้ทัน พบกับงานสัมมนาที่ชี้ถึงแนวทางการศึกษาในอนาคต ต้องเรียนสาขาอะไร? ต้องมีทักษะอะไรบ้าง ค้นหาคำตอบได้ในงาน Digital skill & Future Job

ลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/1vuNpglPXJILZ5HcoNt5StKMJPzeJXAYVGHD0Cp97UiE/viewform?edit_requested=true

พบกันได้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Facebook Comments