ซ้ำๆ ก็ตัดออกเสียบ้าง

มีปัญหาแน่นอก ข้อมูลในคอลัมน์ของ Excel ซ้ำกันเยอะมาก?

เมื่อแน่นอก ก็ต้องยกออก ด้วยการใช้ Advance Filter ช่วย!!!!

ก่อนอื่นเตรียมไฟล์หรือเปิดไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนมากที่ซ้ำกัน   คลิกที่หัวคอลัมน์ที่มีข้อมูลซ้ำกันเยอะๆ   คลิกที่แท็บ Data -> Advanced Filter        คลิกเลือก Copy to another location และกำหนดตำแหน่งเซลล์ที่จะให้ใช้แสดงผลการสรุปข้อมูล อาทิ

คลิกถูกที่หัวข้อ Unique records only

474_Excel1

คลิก OK เท่านี้ก็ได้ตารางข้อมูลใหม่ที่ข้อมูลไม่ซ้ำกัน

474_Excel2

 

 

Facebook Comments