Excel พูดได้ แถมพูดมากอีกด้วย

ใครจะเชื่อว่าเราทำให้ Excel พูดได้ อ่านได้!!!

ก่อนอื่นเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมา จากนั้นให้คลิกขวาที่บริเวณทูลบาร์ เลือก Customize Quick Access Toolbar

Speak1

 

คลิกเลือก Customize จากนั้นในช่อง Choose commands from เลือก Commands Not in the Ribbon ในช่องด้านล่างเลื่อนหา Speak Cells คลิกปุ่ม Add และเลือก Speak Cells – Stop Speaking Cells คลิกปุ่ม Add และคลิก OK

Speak2

 

คราวนี้ก็ลองพิมพ์ข้อความตามรูปตัวอย่าง (หรือข้อความแบบอื่นก็ได้ครับ) แล้วคลิกปุ่ม Speak Cells ก็จะได้ยินเสียงอ่านของโปรแกรมขึ้นมา อัยยะ ผีหลอกป่าวนี่!!!!

Facebook Comments