Facebook ประกาศปิดเพจ Anonymous Philippines ตัวการแฮกเว็บฯจีน!

จากที่เราได้เคยพูดถึงกลุ่มแฮกเกอร์ในฟิลิปปินส์ ที่แฮกเว็บไซต์ของจีนไปกว่า 200 เว็บฯ ตอนนี้หน้าเพจของพวกเขาได้ถูก Facebook ประกาศปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

564771_346023352112618_1427753929_n

ในวันอังคารที่ผ่านมา หลังจากที่กลุ่มแฮกเกอร์ซึ่งใช้นามแฝงว่า Anonymous Philippines ได้ทำการลิสต์รายชื่อเว็บไซต์ในจีน ที่กลุ่มอ้างว่าได้ทำการแอกสำเร็จ ทำให้ Facebook ตัดสินใจปิดเพจดังกล่าว โดยการปิดเพจของ Anonymous Philippines นั้นทาง Facebook เองไม่ได้กล่าวว่ามีผลมาจากการแฮกเว็บไซต์ในจีนหรือไม่ แต่เป็นการปิดเพจซึ่งผิดกฏของ Facebook ว่าด้วยเรื่องของการสร้างเพจปลอม

อย่างไรก็ตามในระหว่างนั้น ทางกลุ่ม Anonymous Philippines ก็ได้สร้างเฟนเพจขึ้นมาใหม่ ซึ่งยอดไลค์ก็พุ่งขึ้นไปแตะที่หลักพันในเวลาอันรวดเร็ว และในขณะนี้แฟนเพจดังกล่าวก็มียอดคนกดไลค์แล้วกว่า 45,000 คน

Facebook Comments