ใครคิดว่าเจ๋ง มาเลย…ชิงรางวัล Facebook Awards 2015

Facebook พร้อมเปิดรับการเสนอผลงานเข้าชิงรางวัล Facebook Awardsประจำปี 2015 แล้ว โดยในปีนี้ Facebookได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการแข่งขันเพื่อเติมสีสันให้นักโฆษณาที่สนใจเข้าร่วมประกวด

2015 Facebook Awards 1
รางวัล Facebook Awards(หรือชื่อเดิมFacebook Studio Awards) นั้นมอบให้แก่ผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นที่สุดบนFacebook โดยในปี 2015 นี้ จะเป็นครั้งแรกที่ผลงานจากInstagram จะมีสิทธิ์เข้าชิงด้วย โดยผลงานที่ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะนั้น นอกจากจะต้องเป็นผลงานที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ยังจะต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ แบรนด์และเอเจนซี่ต่างๆ ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะมีโอกาสได้รับการยอมรับในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานด้านการตลาดที่ยอดเยี่ยมบนFacebook และInstagram จากผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งรวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการความคิดสร้างสรรค์หรือ Creative CouncilของFacebook อีกด้วย

 

2015 Facebook Awards 2
Facebook จะเปิดรับการเสนอผลงานเข้าชิงรางวัลจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2558 ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในช่วงฤดูร้อน สำหรับรายละเอียดการแข่งขันในปีนี้ มีดังต่อไปนี้ รายละเอียดใหม่ในปีนี้ ศาสตร์แห่งการตลาดยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง Facebook Awardsจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยเช่นกัน สำหรับในปีนี้ เราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันดังนี้
รางวัลสาขาใหม่: เพื่อให้ครอบคลุมผลงานสร้างสรรค์ด้านการตลาดในประเภทต่างๆ ได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น รางวัล Facebook Awardsในปีนี้ จึงเปิดสาขาใหม่ขึ้นอีก 4 สาขา โดยสาขารางวัลทั้งหมดในปีนี้ ได้แก่
• Integrated Campaign: สำหรับแคมเปญโฆษณาที่เล่าเรื่องราวผ่านสื่อในหลายช่องทางได้อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
• Craft: สำหรับผลงานภาพยนตร์ ภาพถ่าย งานเขียน ประสบการณ์ผู้ใช้ และการลำดับความที่ยอดเยี่ยม
• Social Technology (ใหม่): สำหรับผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชันบนFacebook
• Media Strategy (ใหม่): สำหรับการใช้สื่อบนFacebook อย่างสร้างสรรค์และได้ผลจริง โดยใช้บทวิเคราะห์ ข้อมูล และการเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นฐานในการวางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนผลสำเร็จทางธุรกิจ
• Facebook for Good (ใหม่): สำหรับแคมเปญโฆษณาที่ยอดเยี่ยมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อองค์กรการกุศลหรือองค์กรไม่แสวงผลกำไร
• New Frontiers (ใหม่): สำหรับแคมเปญโฆษณาที่ยอดเยี่ยมสำหรับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้แก่อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง

แคมเปญบน Instagram: แต่เดิมแล้ว รางวัล Facebook Awardsจะพิจารณาเฉพาะผลงานแคมเปญที่เผยแพร่บนFacebook เท่านั้น แต่ในปีนี้ เราจะพิจารณาผลงานบน Instagram ในการคัดเลือกผู้ชนะรางวัลสาขา Craft ด้วย
ขั้นตอนการเสนอผลงาน

ผลงานที่ส่งเข้าชิงรางวัล Facebook Awardsจะต้องเป็นแคมเปญโฆษณาที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ผลงานดังกล่าวจะจัดทำขึ้นเป็นภาษาใดก็ได้ แต่รายละเอียดการเสนอผลงานเข้าชิงรางวัลจะต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น สำหรับแบบฟอร์มการเสนอผลงานและรายละเอียดด้านเกณฑ์และช่วงเวลาการตัดสิน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Facebook Awards

Facebook Comments