ลูกศรชี้ปุ๊ป รูปบน Facebook ก็หย่่ายยยปั๊ป

สำหรับผู้ใช้งาน Firefox หากต้องการให้รูปภาพบน Facebook แสดงขนาดที่ใหญ่ขึ้นเวลานำลูกศรชี้ไปที่รูปให้ติดตั้ง Plug-in ที่ชื่อว่า Facebook PhotoZoom สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ที่ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/facebook-photozoom/

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดแล้วเปิดการทำงานของ Firefox ขึ้นมาอีกครั้ง จะพบกับไอคอนรูปแว่นขยายพื้นหลังสีน้ำเงิน หากนำลูกศรไปชี้ที่ไอคอนดังกล่าวหากพบข้อความ  “Facebook PhotoZoom is up and running” นั่นแสดงว่า Plug-in พร้อมทำงานแล้ว   จากนั้นให้ทดลองเปิด Facebook  ขึ้นมาแล้วนำลูกศรชี้ไปที่รูปใดก็ได้ จากนั้นรอสักครู่ภาพที่ถูกชี้จะแสดงขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาทันที

N1

 

N2

Facebook Comments