อนาคต Facebook !! วีดีโอจะครองพื้นที่ News Feed

การเปิดตัวฟีเจอร์ Facebook Live Video ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการโพสต์คอนเทนต์บนหน้า News Feed ที่จากเดิมจะมีข้อความ รูปภาพ เป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุับนการเล่าเรื่องได้เปลี่ยนไปสู่การ Live Video หรือถ่ายทอดสด ดังนั้นในอนาคตบนหน้า News Feed ที่เราคุ้นเคยกับข้อความและรูปภาพอาจถูกยึดครองด้วยวีดีโอ

facebook-video

แล้วอะไรที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ? Nicola Mendelsohn รองประธาน Facebook ผู้ดูแลพื้นที่แถบยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้กล่าวกับ Fortune สื่อในต่างประเทศ ว่าปัจจุบันเครือข่ายสังคมอยู่บนโทรศัพท์มือถือทั้งสิ้น และอาจจะเป็นวีดีโอทั้งหมด เธอชี้ให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่ใหญ่และรวดเร็วของคอนเทนต์ประเภทวีดีโอ นับเป็นปรากฏการณ์ที่เกินคาด โดยเครื่องมือที่คนส่วนใหญ่ในการเผยแพร่วีดีโอ คือ “Facebook Live” โดยเธอบอกว่าในภูมิภาคที่ดูแลมีผู้ใช้มากถึง 433 ล้านคน และการมีส่วนร่วมกับ Facebook Live Video นับวันยิ่งมีมากขึ้น

ผู้ใช้ Facebook ในปัจจุบันมีการรับชมวีดีโอมากถึง 100 ล้านชั่วโมงต่อวัน ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในระยะเวลา 1 ปี มีการชมวีดีโอเพิ่มขึ้นจาก 1 พันล้านครั้ง เป็น 8 พันล้านครั้ง ขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันนี้เองที่การโพสต์ข้อความบน Facebook กลับมีอัตราลดลงต่อเนื่อง

ด้วยพฤติกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ ทำให้ Nicola Mendelsohn เชื่อว่า ภายใน 5 ปี วิธีการเล่าเรื่องบน Facebook จะเปลี่ยนไป จากเดิมที่เป็นข้อความและรูปภาพ จะกลายเป็นวีดีโอเป็นส่วนใหญ่ และครองพื้นที่เกือบทั้งหมดบนหน้า News Feed

อ้างอิงจาก Fortune

Facebook Comments