Facebook Messenger for Windows Phone ได้รับอัพเดตเวอร์ชัน 6.0 รองรับการส่งภาพและวีดีโอ

Facebook Messenger for Windows Phone ได้รับอัพเดตเวอร์ชัน 6.0 แล้ว เพิ่มประสิทธิการใช้งานด้วยตัวเลือกที่มากขึ้น

facebook-messenger-for-windows-phone-6.0

คุณสมบัติที่ Facebook Messenger for Windows Phone เวอร์ชัน 6.0 เพิ่มเข้ามา ได้แก่ การส่งภาพและวีดีโอได้ในทันทีเพียงแตะครั้งเดียว รวมถึงสามารถดูวีดีโอจากเพื่อนที่ส่งมาถึงได้ ตัวเลือกที่สอง ได้แก่ การเลือกใช้สติ๊กเกอร์ที่มักใช้อยู่เป็นประจำได้อย่างรวดเร็ว และตัวเลือกสุดท้ายเป็นการพัฒนาส่วนของการใช้งานโดยรวมให้มีความรวดเร็วเพิ่มยิ่งขึ้น

ชาว Windows Phone สามารถอัพเดต Facebook Messenger for Windows Phone เวอร์ชัน 6.0 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

ลิงค์ดาวน์โหลด Facebook Messenger for Windows Phone ได้รับอัพเดตเวอร์ชัน 6.0

Facebook Comments