Facebook อัพเดท News Feed ทั่วโลกด้วยการแสดงเนื้อหาข่าวท้องถิ่นมากขึ้น

อเล็กซ์ ฮาร์ดิแมน หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ข่าว และ แคมป์เบล บราวน์ หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรข่าว เผยข้อมูล Facebook อัพเดท News Feed ทั่วโลกด้วยการแสดงเนื้อหาข่าวท้องถิ่นมากขึ้น

ในวันนี้ทาง Facebook ได้ส่งข่าวปรับ News Feed ใหม่ โดยระบุว่า เพิ่มการแสดงเนื้อหาข่าวสารจากแหล่งข่าวท้องถิ่นมากขึ้น โดยจะเริ่มปรับเปลี่ยนพร้อมกันทั่วโลกเร็ว ๆ นี้ ส่วนคำว่า “ข่าวท้องถิ่น” ในเนื้อข่าวระบุว่า จะตรวจสอบจากโดเมนของสำนักพิมพ์ ที่มีผู้ใช้อยู่ใกล้ ๆ (น่าจะใช้ข้อมูลจากฟีเจอร์ “ตำแหน่งที่ตั้ง”) ทำให้เห็นข่าวประกาศจากสำนักพิมพ์ในบริเวณที่อยู่มากขึ้น สำหรับรายละเอียดเนื้อข่าวก็มีดังนี้

ข่าวท้องถิ่นช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกันในชุมชนของพวกเขา ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมากที่สุด เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Facebook ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐฯ เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของข่าวท้องถิ่น เพื่อให้ผู้คนได้รับข่าวสารที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนของพวกเขามากขึ้น และทราบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในชุมชนของพวกเขาบ้าง

ในวันนี้ Facebook ได้ขยายการดำเนินการดังกล่าวไปในทุกประเทศ และทุกภาษา โดยในขณะนี้ ผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกจะได้เห็นข่าวสารจากแหล่งข่าวท้องถิ่นที่รายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน หรือเมืองที่พวกเขาให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงสำหรับสำนักพิมพ์ท้องถิ่น

จากอัพเดทในครั้งนี้ เรายังได้ช่วยให้สำนักพิมพ์ท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารจากหลายเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกันสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านจากเมืองนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยเราจะพิจารณาว่าสำนักพิมพ์นั้นจัดเป็นสำนักพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองต่างๆ ก็ต่อเมื่อมีจำนวนกลุ่มผู้อ่านหลักเป็น

ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเหล่านั้นมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่เมืองอื่นๆ โดยตรวจสอบจากโดเมนของสำนักพิมพ์ นอกจากการขยายการแสดงผลของข่าวท้องถิ่นเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ใช้แล้ว เรายังรวบรวมและนำเสนอข่าวจากเมืองอื่นๆ ที่พวกเขาให้ความสนใจ และช่วยเชื่อมต่อผู้อ่านเข้ากับสำนักพิมพ์ท้องถิ่นจากเมืองนั้นๆ อีกด้วย

เราจะยังคงทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจัดลำดับความสำคัญของข่าวที่มีคุณภาพให้ถูกแสดงอยู่บน News Feed ของผู้ใช้เป็นอันดับต้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงข่าวสารที่มาจากแหล่งข่าวที่ได้รับการยอมรับว่าน่าเชื่อถือในวงกว้าง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขยายการดำเนินงานเช่นนี้เพิ่มเติมอีกในปี 2561 นี้

ที่มา : อีเมล์ประชาสัมพันธ์

Facebook Comments