Foodpanda เตรียมขยายตัวเข้าฟิลิปินส์ให้บริการจัดส่งอาหารออนไลน์

บริการจัดส่งอาหารอินเทอร์เน็ตจาก Rocket ที่มีชื่อว่า Foodpanda ทำเงินไปได้กว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการระดมทุนก่อนหน้านี้ และในปีนี้ก็มีการวางแผนจะขยายไปยังประเทศอื่น ๆ โดยการเพิ่มประเทศฟิลิปปินส์เข้าไปเป็นอีกหนึ่งประเทศในเอเชียที่ Foodpanda จะไปเปิดธุรกิจ

ในการก้าวเข้าสู่ตลาดของประเทศฟิลิปปินส์ Foodpanda จะทำการส่งอาหารภายในเมโทรมะนิลาให้กับร้านอาหารกว่า 500 ร้านที่เป็นพันธมิตร โดยใช้การสั่งผ่านทางเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ และในขณะนี้ผู้ใช้สามารถค้นหาร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียงที่มีบริการส่งตรงโดย Foodpanda ที่เหลือก็ทำเพียงแค่รอรับอาหารที่หน้าบ้าน

foodpanda-ph-720x350

หากธุรกิจในฟิลิปปินส์ไปได้สวย ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจมีบริการแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย

Facebook Comments