สินเชื่อ Big 4 Free ที่สุดของสินเชื่อบ้านจาก ธอส.

ธนาคาอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดแคมเปญ “Big 4 Free” ที่สุดของสินเชื่อบ้าน วงเงินกู้ไม่จำกัด

ที่สุดของสินเชื่อบ้าน Big 4 Free วงเงินกู้ไม่จำกัด ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี ยื่นกู้และทำนิติกรรมภายใน 29 ธ.ค.2560

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทำให้คนไทยมีบ้าน” สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์.02-6459000 หรือที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th

Facebook Comments