ธอส. จัดโครงการบ้านเพื่อสานรัก สำหรับซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง

ธอส. จัดโครงการบ้านเพื่อสานรัก สำหรับซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเอง ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

“เราเชื่อว่าความ…รัก มักเริ่มต้นจากที่…บ้าน” โครงการบ้านเพื่อสานรักจาก ธอส. สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://goo.gl/PXCmJJ

Facebook Comments