Google เริ่มต้นโครงการศึกษาพันธุกรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาสุขภาพมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

Google ได้จัดทำโครงการด้านวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาระบบพันธุกรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาพัฒนาสุขภาพของมนุษย์ให้ดีขึ้น รวมถึงการยับยั้งปัญหาทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

google-baseline-of-health-2

ในโครงการการศึกษาระบบพันธุกรรมขั้นพื้นฐาน จะเก็บรวบรวมข้อมูลทางพันธุกรรมและโมเลกุลจากกลุ่มตัวอย่าง 175 คน เพื่อเก็บรวบรวมสถิติจากบุคคลที่มีสุขภาพดี ซึ่งแหล่งข่าวสันนิษฐานว่าข้อมูลบางส่วนจะถูกนำมาใช้เป็นเทคโนโลยีในการตรวจวัดสุขภาพ และแจ้งเตือนปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

โครงการในระยะแรกจะดำเนินการโดย ดร.แอนดรูว์ คอนราด นักชีวโมเลกุล วัย 50 ปี ที่เข้าร่วมกับแผนก Google X พร้อมมีการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญอีกประมาณ 70 – 100 คน จากสาขาสรีรวิทยา, ชีววิทยาโมเลกุล, ชีวเคมี และผู้เชี่ยวชาญด้านเลนส์การมองเห็น ซึ่งการศึกษานี้จะเป็นช่วยให้นักวิจัยสามารวินิจฉัยโรคต่างๆได้ง่ายขึ้น และนำไปสู่การพัฒนายารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างวิธีป้องกันรักษาสุขภาพ

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวไม่ได้จำกัดแค่การศึกษาหรือป้องกันโรคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยใหม่ๆที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับแพทย์และนักวิจัยในการตรวจวัดสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดโรคให้กับมนุษย์

ทั้งนี้โครงการใหม่จาก Google ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปี ทั้งการศึกษาพันธุกรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่มีความซับซ้อน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือสำหรับแพทย์และนักวิจัย ซึ่งข้อดีจากโครงการนี้จะนำไปสู่การป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีมีอายุยาวนานยิ่งขึ้น

ที่มา Engadget

Facebook Comments