Google Now ใช้งานได้บนเดสก์ทอปแล้ว

Google Now เปิดให้ใช้งานได้ผ่าน Google Chrome บนเดสก์ทอปที่เป็น Windows และ Mac ได้แล้ว

google-now-for-desktop

การใช้ Google Now บนเดสก์ทอปไม่ต่างจากการใช้บน iOS และ Android ซึ่งในหน้าแรกของ Google Chrome จะมีรูปแบบการแสดงผลในรูปแบบการ์ด อาทิ ข้อมูลเที่ยวบิน, ผลฟุตบอล, ข้อมูลการจราจรและเส้นทางการสัญจร และสภาพอากาศ เป็นต้น ส่วนการใช้งาน Google Now เพียงคลิกที่ไอคอนไมโครโฟนในช่องการค้นหาก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้แล้ว

Google Now บนเดสก์ทอปจะเริ่มทยอยส่งถึงผู้ใช้ทั่วโลกเรื่อยๆ และเชื่อว่ายังไม่น่ารองรับการสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยในเวลานี้ครับ

Facebook Comments