ธนาคารออมสินคว้ารางวัล The Best Quality Leadership Award 2018 เป็นองค์กรสัญชาติไทยแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้

ธนาคารออมสิน รับ 3 รางวัลจาก European Society for Quality Research (ESQR) หรือสมาคมยุโรปเพื่อการวิจัยคุณภาพ ณ โรงแรมซีซาร์พาเลซ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัล The Best Quality Leadership Award 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดย European Society for Quality Research (ESQR) หรือสมาคมยุโรปเพื่อการวิจัยคุณภาพ ณ โรงแรมซีซาร์พาเลซ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยธนาคารออมสินได้รับการคัดเลือกให้ได้รางวัล “สุดยอดองค์กรคุณภาพ The Best Quality Leadership Award 2018” จาก ESQR และล่าสุดรางวัล “นักการเงินแห่งปี 2561 จากวารสารการเงินธนาคาร”

สำหรับรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรชั้นนำของโลก โดย ESQR พิจารณาคัดเลือกจากองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย ที่มีความโดดเด่นในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ส่งผลให้องค์กรมีความเป็นเลิศได้อย่างสมบูรณ์ โดยสมาคมยุโรปเพื่อการวิจัยคุณภาพเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์สำคัญในการผลักดันให้ผู้นำองค์กรต่างๆ ทั่วโลกทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการศึกษาในทุกทวีปให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการบริหารโดยใช้กลยุทธ์การจัดการคุณภาพ ซึ่งในแต่ละปี สมาคมฯจะพิจารณาผลสัมฤทธิ์ขององค์กรต่างๆในทุกภาคส่วนจากทุกทวีปทั่วโลกที่มีความโดดเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลดังกล่าวให้ สำหรับในปีนี้ มีองค์กรจาก 41 ประเทศทั่วโลกได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรวม 52 รางวัล และธนาคารออมสินเป็นองค์ไทยแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้

Facebook Comments