ทิพยประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ออมสิน ปั่นน้ำใจ กู้ภัยเชียงราย”

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ออมสิน ปั่นน้ำใจ กู้ภัยเชียงราย”

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ออมสิน ปั่นน้ำใจ กู้ภัยเชียงราย” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ธนาคารออมสิน, วัดแสงแก้วโพธิญาณ และเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย “กู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ” โดยเส้นทางการปั่นจากสิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย – วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รวมระยะทาง 55 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

Facebook Comments