เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น มอบรางวัลงาน HCU Energy 2018

บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) มอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในงาน HCU Energy 2018 “Together We Go”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) (ที่ 6 จากซ้าย) และคุณวิศิษฐ์ คชสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) มอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในงาน HCU Energy 2018 “Together We Go” ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรก เพื่อเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments