ม.หัวเฉียวฯ แนะแนวหลักสูตรวิทย์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพใน 5 คณะวิชา

โดยทั้ง 5 วิชา ประกอบไปด้วย คณะการแพทย์แผนจีน คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่คณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับ ณ อาคารเรียน มฉก. บางพลี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments